Regulament TOMBOLA PARINTILOR LA BABYBOOM

Art. 1. Organizatorul Campaniei
1.1. Organizatorul Campaniei „Tombola Graco” este S.C. ERFI Kids S.R.L., societate de naţionalitate română, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/7179/2005, având CUI RO 17494014  şi contul bancar RO04BTRL04501202858978XX  deschis la banca Transilvania 1 Mai  Bucuresti, cu sediul în Mun. Bucuresti, Str.Veseliei, nr. 39-41, sector 5, reprezentată legal de Dl. Tiberiu Mitu în calitate de Director Executiv
Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare a Campaniei
2.1. Campania  va avea loc în perioada 10 aprilie – 13 aprilie 2014
2.2. Campania este organizată în municipiul Bucuresti si se va desfăşura în incinta Romaero Baneasa in standul ErFi  in cadrul Salonului Baby Boom, Bucuresti
Art. 3. Participanţii şi condiţiile de participare
3.1. La această Campanie promoţională poate participa orice persoana fizică, de cetăţenie română, cu domiciliul în România, care a intrat în posesia talonului („Participanţii”) şi care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) să completeze talonul de participare primit la standul ErFi, cu datele personale corecte;
b) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi orice alte indicaţii date de Organizator în vederea desfăşurării în condiţii normale a Concursului.
3.2. Participarea la acest Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelor Participanţilor câştigători.
Art. 4. Modul de desfăşurare a Campaniei
4.1 În perioada 10 -13aprilie 2014 vor fi completate taloane, care vor avea forma şi conţinutul din Anexa 1 la prezentul regulament, în standul ErFi din cadrul Salonului BabyBoom.
4.2  Pentru a participa la această Campanie, Participanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 3 din prezentul regulament trebuie să completeze taloanele şi să le depună la standul ErFi, la  în urna special amenajată, pâna la data de 13 aprilie 2014, inclusiv ( ora 13.00).
4.3. Vor fi considerate valide acele taloane de participare care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt completate în mod lizibil toate rubricile indicate în talonul de participare;
b) au fost completate în  perioada de desfăşurare a Campaniei;
4.4. Talonul de participare extras în urma tragerii la sorţi, conform Art. 6. de mai jos va fi considerat câştigător dacă îndeplineşte condiţiile de la Art. 4.3. de mai sus.
Art. 5. Premiile Campaniei
5.1. În cadrul prezentei Campanii se vor acorda premii în produse, în valoare comercială neta de 1500 lei:

Premiul I – Videofon Motorola MBP 20: 850 RON
Premiul II –Perna de alaptat Fiki Miki: 100RON
Premiul III– Aspirator Nazal Electric ErFi: 126 RON

20 de premii: kit-uri nou-nascut ErFi (set biberon fiziologic si tetina Difrax)

5.2. Valoarea Premiului este compusă din valoarea comercială a acestuia, la care se adaugă valoarea impozitului, care va cadea în sarcina Organizatorului.

5.3. În cazul refuzului sau imposibilitaţii vreunui potenţial câştigător de a beneficia de premiu sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului regulament, Participantul câştigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va apela la lista de rezerve, conform Art. 6.2. de mai jos.

Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorţi şi validarea câştigătorilor Campaniei

6.1. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi, care va avea loc în data de 13 Aprilie 2014, la orele 14.00, în  standul ErFi din cadrul Salonului BabyBoom.

6.2. În cadrul tragerii la sorţi vor fi selectate şi doua (2) rezerve pentru situaţia în care talonul de participare extras iniţial nu poate fi declarat câştigător. Astfel, dacă Participantul înscris pe talonul extras iniţial refuză să primească Premiul sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru participarea la Concurs, acesta nu va fi declarat câştigător, urmând ca Premiul să se acorde rezervei numarul 1 sau dupa caz, rezervei numarul 2. În cazul în care nici cei de pe lista de rezerve nu îndeplinesc condiţiile de validare, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui Premiul respectiv.

6.3. Câştigătorii vor ridica premiile de la locaţia Organizatorului din Strada Veseliei nr 39-41, sector 5, Bucuresti.

6.4. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca datele personale şi fotografia câştigătorului să poată fi publicate şi utilizate de către Organizator în materiale audio, foto şi video, în mod gratuit.

6.5. Participanţii care, din orice motiv, neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câştigători nu pot solicita, prin niciun mijloc, atribuirea Premiului.

6.6. Reclamaţiile referitoare la premiile câstigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

6.7. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte alternative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

Art. 7. Taxe şi impozite
Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata tuturor taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de Premiile oferite.
Art. 8. Regulamentul Campaniei
8.1. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.erfi.ro  sau la sediul SC ErFi Kids SRL de pe Strada Veseliei nr 39-41 sector 5, Bucuresti.
8.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a Campanieii în orice moment de desfăşurare a acesteia şi/sau schimbarea regulilor de participare şi/sau a premiilor acordate.
Art. 9. Litigii
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

Art. 10. Diverse

10.1. Campania şi regulamentul acesteia vor fi comunicate prin canale tradiţionale de comunicare, la alegerea Organizatorului.

10.2. Prin înscrierea in Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, adresa şi imaginea lor sa fie facute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligaţii sau plaţi din partea acestuia.

10.3. Organizatorul se obligă să asigure procesarea datelor cu caracter personal în legătură cu Participanţii la concurs. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal şi circulaţia liberă a acestor date.

10.4. Înscrierea în Campanie  echivalează cu exprimarea acordului de către Participanţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Acordul astfel exprimat presupune ca datele personale ale Participanţilor să intre în baza de date a S.C. ErFi Kids S.R.L. şi ca aceştia să primească materiale informative, prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS), din partea S.C. ErFi Kids., la alegerea Organizatorului.

10.5. S.C. ErFi KidsS.R.L. se obligă să le respecte Participanţilor drepturile prevăzute de lege şi să utilizeze baza de date pentru a trimite corespondenţa şi pentru a realiza rapoarte statistice, dacă va fi cazul. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Mun. Bucuresti, Str. Veseliei, nr. 39-41, sector 5, Bucuresti, Romania.
10.6. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi, cu excepţia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 

Data: 09.04.2014                                                                                               SC ErFi Kids SRL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sixteen + 12 =